Stichting vrijwilligers Rode Kruis Ziekenhuis

De vrijwilligers die in het Rode Kruis Ziekenhuis werken zijn georganiseerd in de Stichting Vrijwilligers Rode Kruis Ziekenhuis, afgekort SVRKZ. Het doel van de stichting is om, ten behoeve van verschillende projecten, vrijwilligers in te zetten in het Rode kruis Ziekenhuis. Deze taken liggen vooral in de begeleidende en ondersteunende sfeer. Er zijn momenteel circa 150 vrijwilligers werkzaam in het Rode Kruis Ziekenhuis.

 

Bestuur Stichting Vrijwilligers Rode Kruis Ziekenhuis

De Stichting Vrijwilligers Rode Kruis Ziekenhuis heeft een bestuur dat met name zorgdraagt voor de financiële, juridische en administratieve organisatie van de Stichting.

Samenstelling bestuur:

Voorzitter: Ronald Vessies, advocaat bij Willemse & Van Poorten Advocaten
Secretaris: Saskia Brummelkamp, bestuurssecretaris Rode Kruis Ziekenhuis
Penningmeester: Aad Hienkens, oud-medewerker Mediahuis Nederland

Toezichthouder: Peter van Barneveld, voorzitter Raad van Bestuur Rode Kruis Ziekenhuis.

De bestuursleden van de Stichting Vrijwilligers Rode Kruis Ziekenhuis zijn onbezoldigd.
Het vermogen van de Stichting wordt primair gevormd door een jaarlijkse bijdrage van het Rode Kruis Ziekenhuis en zal voor het overige worden gevormd door

  • Subsidies en andere bijdragen;
  • Schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • Giften en donaties;
  • Alle andere verkrijgingen en baten.

Wilt u meer weten over de Stichting Vrijwilligers RKZ, stuur dan een mail naar vrijwilligers@rkz.nl.

Wilt u meer informatie over vrijwilligerswerk in het Rode Kruis Ziekenhuis?
Neem dan contact op met de teamleider vrijwilligers RKZ: Nancy Visarius, via vrijwilligers@rkz.nl of via tel.nr.: 0251-265206.